Dobrodelna donacija društvu

DONACIJA DRUŠTVU

Zakon o dohodnini, Uradni list RS 117/2006, obravnava pomembno novost, prvič imate kot dohodninski zavezanci možnost, da namenite po lastni želji 0,5 odstotka dohodnine, ki Vam je odmerjena

Prejeli ste "Napoved za odmero dohodnine",  na 6. strani obrazca predlagamo ta vpis:

Po zakonu o dohodnini lahko davčni zavezanci do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenijo tudi našemu društvu. Vaš pristanek za donacijo morate Finančni upravi RS (FURS) sporočiti do 31. decembra.

Če želite s svojim deležem pomagati našemu društvu, izpolnite priloženi obrazec in ga pošljite na FURS. (obrazec)

Podpisano zahtevo je potrebno oddati na pristojni davčni urad oziroma izpostavo in to osebno ali po pošti. Tisti, ki imate digitalno potrdilo pa lahko zahtevo oddate elektronsko, preko portala e- Davki:

http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx

V kolikor ste zahtevo že podali, se lahko do konca leta premislite in davčnemu organu podate novo zahtevo. Upoštevana bo zadnja veljavna zahteva, ki jo bo davčni organ prejel do 31. decembra, oziroma bo do tega datuma oddana priporočeno po pošti.

Hvala za Vaše razumevanje in Vaše zaupanje.

sponzorji